Ανοξείδωτα Μηχανημάτα | Φωτογράφιση

Φωτογράφιση μηχανημάτων για να χρησιμοποιηθούν σε: Ιστοσελίδα, Newsletters, Κατάλογο, Κλαδικές Εκθέσεις κ.λ.π
Η φωτογράφιση μηχανημάτων είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική τόσο κατά την διάρκεια της λήψης όσο και στην συνέχεια, κατά την διάρκεια της επεξεργασίας.Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:
1. Δημιουργία μίνι στούντιο στον χώρο του κατασκευαστή, για όση ώρα διαρκεί η φωτογράφιση.
2. Φωτογράφιση
3. Επεξεργασία των φωτογραφιών.
4. Παράδοση της φωτογραφίας στο επιθυμητό είδος αρχείου.
5. Εκτύπωση της φωτογραφίας σε μεγάλη διάσταση. (Προαιρετικό στάδιο)

Έχοντας σαν σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη προς τον κατασκευαστή, μπορούμε να αναλάβουμε:
– Την κατασκευή της ιστοσελίδας.
– Την δημιουργία της εταιρικής του ταυτότητας.
– Την σχεδίαση έντυπου καταλόγου.
– Την εκτύπωση των φωτογραφιών σε μεγάλη διάσταση για την συμμετοχή σας στις κλαδικές εκθέσεις.

Η σωστή και με επαγγελματικό τρόπο φωτογράφηση των μηχανημάτων, που εσείς κατασκευάζετε, είναι καθοριστικής σημασίας για την πετυχημένη προβολή της δουλειάς σας.

Περισσότερες φωτογραφίες ανοξείδωτων μηχανημάτων μπορείτε να δείτε στο link SYNELCO