Φωτογράφιση εξαρτημάτων

Διαφημιστική φωτογράφιση:

  • Ανταλλακτικών
  • Εργαλείων
  • Εξαρτημάτων

Η φωτογράφιση των αντικειμένων γίνεται για να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) και έντυπο κατάλογο.
Η φωτογράφιση πραγματοποιείται στο studio μας ή στον δικό σας χώρο.

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης υποστήριξης προς σας, μπορούμε να κατασκευάσουμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα (e-shop), προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες σας και σύμφωνα με τις πιο σύχγρονες τεχνολογίες διαδικτύου.