Οδοντιατρείο  (Small Project)

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες προβολής του οδοντιατρείου στο Facebook και στο Instagram.
Στην συγκεκριμένη φωτογράφηση μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε αποκλειστικά και μόνο τους χώρους του οδοντιατρείου.

Υπηρεσίες:

Φωτογράφιση των χώρων του ιατρείου

Επεξεργασία των φωτογραφιών

Πελάτης:

Σοφία Θ. Οδοντίατρος

Φωτογράφιση των χώρων του οδοντιατρείου