ΠΡΟΛΑΤ –  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΛΑΤ –  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  είναι μια Ελληνική εταιρεία η οποία παράγει μη μεταλλικά ορυκτά και κονιάματα.
Η πατητή τσιμεντοκονία της ΠΡΟΛΑΤ δίνει ξεχωριστή αισθητική σε επαγγελματικούς χώρους, σε σπίτια αλλά και σε δημόσιους χώρους.

 

Σενάριο (σύντομη περιγραφή):

Παρουσίαση της διαδικασίας με την οποία εφαρμόζεται η πατητή τσιμεντοκονία.

Υπηρεσίες:

Παραγωγή Εταιρικού Βίντεο

Πελάτης:

ΠΡΟΛΑΤ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ