Φωτογράφιση Βιομηχανικών Επαγγελματικών χώρων

Φωτογράφιση βιομηχανικών επαγγελματικών χώρων με την τεχνική πολλαπλών λήψεων. Το τελικό αποτέλεσμα προήλθε από την ένωση 25 φωτογραφιών. Στην κάθε λήψη ( φωτογραφία) φωτίσαμε επιλεκτικά το κάθε σημείο του χώρου και στην συνέχεια ενώσαμε τις φωτογραφίες για να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολλές φορές απαραίτητη για να αναδειχθεί ένας επαγγελματικός χώρος. Χρειάζεται βαθειά γνώση της συγκεκριμένης τεχνικής, τόσο στην λήψη όσο και στην επεξεργασία, ώστε το αποτέλεσμα να είναι φυσικό.

Στο GIF που ακολουθεί θα δείτε, συνοπτικά, τα στάδια της φωτογράφισης και του editing.

Το τελικό αποτέλεσμα της φωτογράφισης