Φωτογράφιση Οδοντιατρείου

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες προβολής του οδοντιατρείου στο Facebook και στο Instagram.
Στην συγκεκριμένη φωτογράφιση μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε αποκλειστικά και μόνο τους χώρους του οδοντιατρείου.

Υπηρεσίες:

Φωτογράφιση των χώρων του ιατρείου

Επεξεργασία των φωτογραφιών

Φωτογράφιση των χώρων του οδοντιατρείου

Χρειάζεστε επαγγελματική φωτογράφιση / video για το ιατρείο σας και το ιατρικό σας προφίλ;