Τεκμηρίωση Περιβαλλοντικής Μελέτης | Βίντεο | Green2Sustain

Για 5 ημέρες ( από τα χαράματα ως και την δύση του ηλίου) ακολουθήσαμε τους επιστήμονες της Green2Sustain στο πεδίο. Καταγράψαμε πως παρατηρούν, πως αναλύουν, πως αναζητούν την επίπτωση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Green2Sustain: www.green2sustain.gr