ΠΡΟΛΑΤ –  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΛΑΤ –  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  είναι μια Ελληνική εταιρεία η οποία παράγει μη μεταλλικά ορυκτά και κονιάματα.
Η πατητή τσιμεντοκονία της ΠΡΟΛΑΤ  δίνει ξεχωριστή αισθητική σε επαγγελματικούς χώρους, σε σπίτια αλλά και σε δημόσιους χώρους.
Το εταιρικό βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο εφαρμογής της πατητής τσιμεντοκονίας καθώς και ολοκληρωμένα έργα της εταιρείας.

Υπηρεσίες:

Παραγωγή Εταιρικού Βίντεο