Βιομηχανική Φωτογραφία

Εξειδικευμένη Φωτογράφιση Εργοστασίων, Εργοταξίων, Βιομηχανιών, Ορυχείων.