Δημήτρης Παπαδόπουλος | Κλινικός Εμβρυολόγος

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, κλινικός εμβρυολόγος υπεύθυνος μονάδας IVF στο ΡΕΑ Maternity Hospital, μας μιλά για τον ρόλο του εμβρυολόγου στην εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τον Δημήτρη Παπαδόπουλο στο site : https://embryologos.gr/